Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19 - 2021. 11. 20

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kerta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi fő összegét 211.044.391 forintban

b) kiadási fő összegét 211.044.391 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 158.904.827 forintban,

b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 52.139.564 forintban,

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 206.863.218 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 27.277.312 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.227.365 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 39.081.128 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 87.137.510 forintban,

cf) a beruházási kiadásokat 1.635.000 forintban,

cg) a felújítási kiadásokat 46.504.903 forintban, d) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 4.181.173 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet