Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19 - 2021. 11. 20

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 226.433.368 forintban

b) kiadási főösszegét 226.433.368 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 113.001.442 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 123.489.879 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 24.455.000 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.275.000 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 48.724.630 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.730.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 38.329.303 forintban,

bf) a finanszírozási kiadásokat 3.975.946 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 113.431.926 forintban;

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 102.943.489 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 84.132.258 forintban,

db) a felújítások összegét 16.311.231 forintban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 2.500.000 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet