Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendeletének
VÉGSŐ ELŐTERJESZTŐI INDOKOLÁSA
Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva módosította a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2018. (III.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiakra tekintettel:
A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és ellátásokról új önkormányzati rendeletet alkotott, ami új ellátási formákat vezetett be. A rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazást adott a polgármester részére, hogy rendkívüli települési támogatás címén – bizonyos esetekben - átruházott hatáskörben egyszeri támogatást nyújtson a rászoruló kérelmező részére.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. július 1. napjától hatályos hatáskör telepítésére vonatkozó változásaira figyelemmel a Képviselő testület döntése alapján a településkép-érvényesítési eszközök feladat- és hatáskörét a polgármesterre kívánja átruházni.
Ezen hatáskörök megállapítása, átruházása miatt vált szükségessé a rendelet polgármesteri hatáskörökre vonatkozó 9. §-ának módosítása.