Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2021. 12. 22
a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény 232. § (3) bekezdése szabályozza az igazgatási szünet intézményét.
Ennek értelmében a Képviselő-testület, a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm.rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján az igazgatási szünet időtartama a nyári és téli időszakban a rendelet tervezet szerinti időtartamig tart.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát határozza meg.
A 2. §-hoz
A nyári és a téli időszakban az igazgatási szünet időtartamát határozza meg.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépését és hatályvesztését szabályozza.