Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A rendeletben a család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésének és a bölcsőde működtetésének ténye került feltüntetésre, normatív szabályozást nem tartalmaznak, így azok hatályon kívül helyezése javasolt.

Ságvár, Som és Nyim Községek Önkormányzatai a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás útján biztosítják az alábbi szociális alapellátásokat:

szociális étkeztetés,

gyermekétkeztetés, intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés,

házi segítségnyújtás,

a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekeke napközbeni ellátását, bölcsőde útján.

A Gyvt. 39-40. §-ai alapján Ságvár Község Önkormányzata jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával egy szervezeti és szakmai egységben család- és gyermekjóléti szolgálat működtetése útján biztosítja a gyermekjóléti ellátást. A szolgáltatás ellátási területe Ságvár, Som és Nyim közigazgatási területére terjed ki.

A Gyvt. 29. § (3) bekezdése, valamint az Szt. 92. § (2) bekezdése alapján Ságvár Község Önkormányzata Som és Nyim Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek hozzájárulásával alkotta meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014.(II. 06.) önkormányzati rendeletét, így a különálló helyi rendelettel dupla szabályozás valósul meg, így hatályon kívül helyezése szükséges.