Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 01
önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Végső előterjesztői indokolás
Szihalom Község Önkormányzat képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. tv. 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: