Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A költségvetési rendelet módosítására az állami támogatások, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, az átruházott hatáskörben felhasznált előirányzatok, a képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, az intézményi működtetés biztosítása, az intézményi előirányzat módosítási kérelmek beépítése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.