Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19- 2021. 08. 19

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület használatáról és a közterületi használati díj megállapításáról szóló 8/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) [9] Aki a közterületet a közterület-használati engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használja, közigazgatási bírsággal sújtható. Közigazgatási bírság kiszabása esetén a jegyző a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározottakat figyelembe véve dönt a bírság összegéről.”

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.