Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 15 - 2021. 06. 16

Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Településrendezési célok érdekében – Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet alapján –

 • 1. 1975 hrsz-ú, 949 m 2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlan – 59 m2 és 55 m2 – összesen 114 m2 térmértékű területrészeit,
 • 2. 3092/6 hrsz-ú, 564 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 16 m2 és 51 m2 térmértékű területrészeit,
 • 3. 1331/1 hrsz-ú, 6676 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 243 m2 térmértékű területrészét,
 • 4. 0185/5 hrsz-ú, 2086 m2 alapterületű, saját használatú út megjelölésű és a 0185/6 hrsz-ú, 5503 m2 alapterületű, saját használatú út és árok megjelölésű ingatlan,
 • 5. 046/52 hrsz-ú, 5489 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 150 m2 térmértékű területrészét,
 • 6. 1497/17 hrsz-ú, 6427 m2 alapterületű, közterület megjelölésű ingatlan 636 m2 térmértékű területrészét,
 • 7. 0169/1 hrsz-ú, 5 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/37 hrsz-ú, 2343 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/39 hrsz-ú, 221 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/40 hrsz-ú, 244 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/42 hrsz-ú, 45 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/44 hrsz-ú, 976 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/46 hrsz-ú, 52 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/49 hrsz-ú, 11 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/50 hrsz-ú, 785 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/52 hrsz-ú, 927 m2 alapterületű, közút megjelölésű, 0489/55 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, közút megjelölésű és a 0489/57 hrsz-ú, 1184 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlanokat,
 • 8. 0386 hrsz-ú, 8297 m2 alapterületű, közút megjelölésű ingatlant,
 • 9. 0494/8 hrsz-ú, 3004 m² területű, „közterület” megnevezésű ingatlan,
 • 10. 0495 hrsz-ú, 1644 m² területű, „közút” megnevezésű ingatlant,
 • 11. 3841 hrsz-ú, 3274 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 25 m² területrészt.
 • 12. a keszthelyi 4708/1 hrsz-ú 845 m² területű, „kivett, közút” megnevezésű ingatlan 575 m2 térmértékű területrészét,
 • 13. a keszthelyi 5277 hrsz-ú, 50 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
 • 14. a keszthelyi 4034 hrsz-ú, 603 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant.
 • 15. a keszthelyi 1445/2 hrsz-ú 696 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlan 48 m2 térmértékű területrészét.
 • 16. a keszthelyi 3817/1 hrsz-ú 84.939 m² területű, „kivett, közpark” megnevezésű ingatlan 210 m2 térmértékű területrészét.
 • 17. a keszthelyi 4068 hrsz-ú, 2063 m2 területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlan 1717 m2 térmértékű területrészét.”
 • 18. a keszthelyi 421/3 hrsz-ú, 28 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
 • 19. a keszthelyi 2155 hrsz-ú, 26 m² területű, „kivett, közterület” megnevezésű ingatlant,
 • 20. a keszthelyi 2033 hrsz-ú, 3708 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 60 m² területrészt.
 • 21. a keszthelyi 3114/17 hrsz-ú, 4881 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1101 m² területrészt.
 • 22. a keszthelyi 3114/20 hrsz-ú, 1274 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 1154 m² területű ingatlanrészt.
 • 23. a keszthelyi 1725/4 hrsz-ú, 1011 m2 területű, „kivett közterület” megnevezésű ingatlant.
 • 24. a keszthelyi 1052 hrsz-ú, 2554 m² alapterületű, kivett, közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból 7 m² területű ingatlanrészt.
 • 25. a keszthelyi 1334/3 hrsz-ú, 1397 m² alapterületű, kivett játszótér megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból, a telekalakítást követően kialakuló 1334/6 hrsz-ú ingatlanrészt.
 • 26. a keszthelyi 1206/24 hrsz-ú, 5556 m² alapterületű, kivett közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.
 • 27. a keszthelyi 442/1 hrsz-ú, 236 m² alapterületű, kivett közterület megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.
 • 28. a keszthelyi 444 hrsz-ú, 2012 m² alapterületű, kivett játszótér megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlanból, a telekalakítást követően kialakuló 108 m2-es területrészt.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.