Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 11. 05- 2022. 12. 31

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.11.05.

Doba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Doba Község Önkormányzata

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezet be.

(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra kell megfizetni:

a) 73600091-12820001 Magánszemélyek kommunális adója

b) 73600091-13540001 Iparűzési adó

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Az évi adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 8. 000 Ft.

(2) Adókedvezmények:

a) állandó lakás céljára szolgáló építmény esetében amennyiben az adó alanya Doba községben állandó lakcímet létesített évi 4000 Ft kedvezmény illeti meg.

b) külterületi, kizárólag nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében amennyiben az adó alanya Doba községben állandó lakcímet létesített évi 4000 Ft kedvezmény illeti meg.

3. Helyi iparűzési adó

3. § Az adó évi mértéke az iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1.5 %-a.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. november 5-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti A helyi adókról szóló 13/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.