Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26 - 2021. 11. 27

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 102.938.737 forintban

b) kiadási főösszegét 102.938.737 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 87.047.408 forintban;

b) az önkormányzat finanszírozási bevételeit 15.891.329 forintban;

c) az önkormányzat működési célú kiadásait 58.416.843 forintban, ebből:

ca) a személyi juttatásokat 26.731.334 forintban,

cb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.169.188 forintban,

cc) a dologi kiadásokat 20.463.999 forintban,

cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.120.000 forintban,

ce) az egyéb működési célú kiadásokat 1.676.921 forintban,

cf) a finanszírozási kiadásokat 5.255.401 forintban;

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 44.521.894 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 16.357.185 forintban,

db) a felújítások összegét 28.164.709 forintban állapítja meg. ”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet