Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 11 - 2021. 12. 12

Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.11.

Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 34.011.545 forintban,

b) kiadási főösszegét 34.011.545 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 32.545.079 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 31.819.956 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 13.972.615 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó össz. 2.140.905 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 10.431410 forintban,

bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 1.844.160 forintban,

be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.764.100 forintban,

bf) finanszírozási kiadásokat 1.666.766 forintban;

c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.466.466 forintban, ebből: államháztartáson belülről 1.466.466 forintban,

d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.191.589 forintban, ebből:

da) beruházási kiadásait 2.191.589 forintban,

db) felújítási kiadásait 0 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet