Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VI.23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 26- 2021. 06. 26

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el.

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körében:

  • a) A közterület tisztaságát a Polgárőr Egyesület folyamatosan, de legalább havonta 1 alkalommal ellenőrzi. Amennyiben elhagyott hulladékot észlelnek, írásban (hivatalos feljegyzés, email) bejelentés tesznek Bükkaranyos Község Önkormányzat Jegyzője felé. A bejelentés tartalmazza az elhagyott hulladék helyét, összetételét és becsült mennyiségét, melyet fotóval dokumentál.
  • b) A jegyző - amennyiben rendelkezésére áll - a hulladék elhagyóját igazoló dokumentum megküldésével, a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül bejelentést tesz a hulladékgazdálkodási hatóság felé.
  • c) Amennyiben az elhagyott hulladék tulajdonosának személye nem ismert, a jegyző intézkedik a hulladék szállítható formában való összegyűjtéséről és gondoskodik a hulladék elszállításáról, kezeléséről.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.