Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről

Hatályos: 2022. 01. 01
A Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatallal köztisztviselői jogviszonyban állók illetményével kapcsolatos kérdésekről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése 2022. január 1. napjával ismét lehetőséget biztosít az önkormányzat részére, hogy rendeletében magasabb összegben határozza meg az illetményalapot saját forrásai terhére.