Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2021. 10. 14

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szakaszban meghatározásra került a rendelet hatálya.

A 2. §-hoz

A szakaszban törvény által kötelezően ellátandó közművelődési alapszolgáltatás került meghatározásra.

A 3. §-hoz

A szakaszban rögzítésre került, hogy mi az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja.

A 4. §-hoz

A szakaszban rögzítésre került a közművelődési tevékenység finanszírozása.

Az 5. §-hoz

A szakaszban a rendelet hatálybalépése szerepel.