Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2022. 01. 01
a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
Általános indokolás
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló rendeletét.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva Kunszállás Község Önkormányzatának a köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza, hogy a rendelet a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire terjed ki.
A 2. §-hoz
Meghatározásra kerül a 2022. évben alkalmazandó illetmény alap összege.
A 3. §-hoz
Meghatározásra kerül a 2022. évben alkalmazandó illetmény kiegészítés mértéke.
A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.