Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2020. évi zárszámadás összes bevétele és kiadása, továbbá ezen belül a költségvetési bevétel és költségvetési kiadás összege kerül megállapításra az 1. melléklet szerint.

A 2. §-hoz

A 2020. évi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti összegét állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint.

A 3. §-hoz

A 2020. évi kiadások kiemelt előirányzatok szerinti összegét állapítja meg az 1. és 3. melléklet szerint.

A 4. §-hoz

A 4. melléklet az Önkormányzat, az Önkormányzati Közös Hivatal és az intézmények által foglalkoztatott munkavállalók, azaz a létszámelőirányzat teljesítését mutatja be teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerinti bontásban.

Az 5. §-hoz

A 9. melléklet a Mátrafüredi település-rész kapcsán elszámolt bevételeket és kiadásokat mutatja be.

A 6. §-hoz

Az Önkormányzat több évre vonatkozó kötelezettség-vállalásai záró állományát az 5. melléklet, az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítési adatait a 6. melléklet, a nem kötelező feladatokkal összefüggésben elszámolt kiadásokat a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok kapcsán elszámolt bevételeket és kiadásokat a 8. melléklet, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományát a 10. melléklet, az Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását pedig a 11. melléklet tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált egyszerűsített mérlegét a 12. melléklet, a 2020. évi költségvetési jelentést a 13. melléklet, a 2020. évi maradványkimutatást a 14. melléklet, a 2020. évi eredménykimutatást pedig a 15. melléklet tartalmazza.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.