Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Anyakönyvi esemény – munkaszüneti napok kivételével – pénteken 13 óra 30 perctől 16 óráig, valamint szombaton 9 órától 17 óráig engedélyezhető.”

2. § A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„A hivatali munkaidőn belül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

2/A. § Munkanapokon a 3. §-ban meghatározott többletszolgáltatások, valamint a 4. §-ban meghatározottak mellőzésével, kizárólag két tanú jelenlétében megtartott anyakönyvi esemény engedélyezhető.”

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A hivatali helyiség biztosításán túl a többletszolgáltatás magában foglalja:)

  • „d) egy üveg pezsgőt és annak szervírozását,
  • e) gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,
  • f) bársony borítású díszmappában emléklapot,
  • g) anyakönyvi esemény utáni takarítást, melybe nem tartozik bele a hivatal épületén kívüli, az anyakönyvi eseményhez köthető takarítás (rózsaszirom, rizs, konfetti, stb. szórása).”

(2) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A hivatali munkaidőn túli időben lebonyolított a fenti többletszolgáltatásokat is magában foglaló anyakönyvi esemény rendezési díjai:)

  • „a) amennyiben legalább az egyik házasuló fél az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezést megelőző 6 hónapban deszki állandó lakóhellyel rendelkezik: bruttó 30.000,-Forint,
  • b) nem helyi lakosok esetén: bruttó 50.000,-Forint.”

(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 3. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott hivatal épületén kívül szükséges takarítás díja: bruttó 10.000,-Ft.”

(4) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben az érintettek a házasságkötési szándékuktól a házasságkötés időpontját megelőző 5 napon belül visszalépnek, vagy a szertartáson nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. E rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála vagy orvos által igazolt betegsége miatt nem kerül sor.”

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény a szolgáltatás magában foglalja:)

  • „c) gyertyákat, homokot és a hozzá tartozó üveget,
  • d) bársony borítású díszmappában emléklapot,”

(2) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény a szolgáltatás magában foglalja:)

  • „e) egy üveg pezsgőt.”

(3) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatali helyiségen kívül lebonyolított anyakönyvi esemény díja a 4. § (2) bekezdésében foglalt díjon felül: bruttó 30.000,-Forint.”

5. § A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 14/2011. (IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként nettó 10.000,-Forint összegű díjazás illeti meg (hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi eseményenként nettó 15.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.

(2) A jegyző – figyelemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire – az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető részére évente egy alkalommal, tárgyév május 31-ei kifizetéssel a feladat ellátására tekintettel, nettó 50.000,-Forint összegben munkaruha juttatást biztosít. Az összeg felhasználásáról az anyakönyvvezető számlával köteles elszámolni a tárgyév december 15-ig.

(3) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködőt (hangosítást végző, pezsgőt tálaló, stb.) eseményenként nettó 5.000,-Forint összegű díjazás (hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén anyakönyvi eseményenként nettó 6.000,-Forint összegű díjazás) illeti meg.”

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.