Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23 - 2021. 10. 24

Nagyalásony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Nagyalásony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi önkormányzati költségvetés

 • a) bevételi fő összegét 165.176.629 forintban
 • b) kiadási fő összegét 165.176.629 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat működési célú bevételeit 165.176.629 forintban,
 • b) az önkormányzat működési célú kiadásait 162.323.067 forintban, ebből:
  • ba) a személyi juttatásokat 51.766.017 forintban,
  • bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.333.494 forintban,
  • bc) a dologi kiadásokat 52.149.258 forintban,
  • bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.471.000 forintban,
  • be) az ellátottak természetbeni juttatásait 584.565 forintban,
  • bf) az egyéb működési célú kiadásokat 7.004.730 forintban,
  • bg) a finanszírozási kiadásokat 37.014.003,
 • c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 2.853.562 forintban. ebből:
  • ca) a beruházási kiadásokat 2.853.562 forintban,
  • cb) a felújítási kiadásokat 0 forintban,cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 forintban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3a.. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3b.. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.