Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 13
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
INDOKOLÁS
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével 1.318.387.479,- Ft költségvetési bevétellel, 1.556.947.063,- Ft költségvetési kiadással, 238.559.584,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.231.356,- Ft, felhalmozási hiány: 2.382.228,- Ft) fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1.690.595.720,- Ft költségvetési bevétel,
1.931.604.447,- Ft költségvetési kiadás,
241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:197.473.153,- Ft, felhalmozási: 43.535.574,- Ft)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 1. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
- Önkormányzat működési támogatását 4.184.056,- Ft-tal emeltük. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 650.146,- Ft-tal, az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 2.973.880,- Ft-tal, az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 207.360,- Ft-tal, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések 352.670,- Ft-tal emelkedtek
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcím emelésre került 22.408.995,- Ft összeggel. Helyre könyveltük a közfoglalkoztatottak, a léüzem, a temető és a LEADER-es pályázat költségeit.
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 952.767,-.Ft-os növekedést mutat, melynek oka a fent említett helyrekönyvelés.
- A közhatalmi bevételek 12.000.000,- Ft-tal emelkedtek az iparűzési adó bevétel növekedése miatt.
Kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
- Dologi kiadások 7.676.938,- Ft-tal emeltük. Beépítésre került az állami támogatás keretében utalt összeg, melyből 425.536,- Ft a polgármesteri hivatalra, 224.610,- Ft a közutak fejlesztésére fordítható. A fennmaradó rész a gyümölcslé üzem dologi költségét fedezi.
- Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímet csökkentettük 1.976.760,- Ft-tal, mivel a gyermekétkeztetést kevesebben veszik igénybe.
- Az egyéb működési célú kiadások összege 10.845.640,- Ft-tal emelkedett. A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ részére át kell adnunk a szociális normatíva 4.950.640,- Ft-os összegét. Beépítésre került a Sportegyesület támogatása (5.700.000,- Ft) valamint a „Hangtalanokért” állatvédő egyesület támogatása (195.000,- Ft) is.
- Beruházások soron 23.000.000,- Ft-tal emelkedett a Gyümölcslé előállító üzem költségei miatt.
Fentiek átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 39.545.818,- Ft-os növekedést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2021. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.730.141.538,- Ft költségvetési bevétel,
1.971.150.265,- Ft költségvetési kiadás,
241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:175.425.920,- Ft, felhalmozási: 65.582.807,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük