Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Pontosítani szükséges a rendelet bevezető részében a feladatkört meghatározó jogszabályhelyet.
A 2–5. §-hoz
A rendelet 8. §, 10. § (1) bek. b), 12. §, 13. §, 14. § (3) és (6) bekezdéseiben foglalt szabályok úgy biztosítanak szociális ellátásokat, hogy azok jogosultsági feltételei nem rászorultsági szempontok alapján kerültek megállapításra. A hivatkozott ellátások esetében a rendeletet ki kell egészíteni a szociális rászorultság szempontjaival.
A 6. §-hoz
Módosítandó a szabályozás 15. § (2) bekezdése tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályhely alapján nem állapítható meg, hogy az ott leírt feltételek teljesülése esetén a kérelmező jogosult-e vagy sem a temetési költségekkel kapcsolatos részletfizetésre, mentesítésre. A rendeletben rögzített „engedélyezheti”, „mentesítheti” szabályozás egyértelműsítése szükséges a jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében. Mindkét esetben indokolt kijelentő módban (engedélyezi. mentesíti) megfogalmazni a normaszöveget.
A 7. §-hoz
Hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezés.
A 8. §-hoz
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezés.