Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 14

Kötegyán Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet bevezető részének módosítására annak okán kerül sor, hogy az megfeleljen a jogalkotási követelményeknek.

A 2. §-hoz és a 4. §-hoz

Az önkormányzat telephelyeinek meghatározását tartalmazza a szakasz, figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseire, amely szerint a korábban „Művelődési Ház és Könyvtár” elnevezésű intézmény megnevezése „Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár” elnevezésre változik, ezzel együtt a korábbi szakasz, amely a Jat. követelményeinek nem felelt meg, újraszabályozásra került.

A 3. §-hoz és az 1. melléklethez

Az intézmény átnevezése okán a kormányzati funkciók listája is módosításra kerül, kiegészül a „082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” kormányzati funkcióval.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályvesztését tartalmazza a szakasz, figyelemmel a Jat. 12/B. §-ára.