Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 30
Elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A veszélyhelyzet alatt a polgármester határozattal döntött diszpolgári cím, „Böhönyéért” elismerő cím, valamint Böhönye Közszolgálatáért elismerő cím adományozásáról. A címadományozási határozat meghozatalakor – mellőzve a kellő körültekintést – Böhönye Közszolgálatáért elismerő címet adományozott olyan személynek, aki már elhunyt. Az elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 3/2015. (II. 4.) önkormányzati rendelet három cím adományozásának a lehetőségét engedi meg. Ezek közül csak a Böhönye Közszolgálatáért elismerő cím nem adható elhunyt személynek, posztumusz elismerésként. Ezt korrigálva szükséges a rendeletet úgy módosítani, hogy nyíljon meg a lehetőség a Böhönye Közszolgálatáért elismerő cím posztumusz elismerésként történő adományozása előtt is.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az R. a módosítással teszi lehetővé, hogy a Böhönye Közszolgálatáért elismerő cím posztumusz is adományozható legyen.
A 2. §-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik.