Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.