Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi maradvány megállapításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

a 2020. évi maradvány megállapításáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának összege kerül megállapításra az 1. melléklet szerint.

A 2. §-hoz

A 2020. évi költségvetési maradványon belül a kötelezettséggel terhelt és szabad maradvány, továbbá a maradvány kiemelt előirányzatok szerinti felosztása kerül jóváhagyásra.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.