Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 30
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre szervezetének kialakítása és működésének meghatározása. A testület a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg működésének rendjét. A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az önkormányzat alaptevékenységeit kormányzati funkciószámmal és megnevezéssel, melynek a háziorvosi alapellátás közvetlen ellátása révén, bővítése vált szükségessé.