Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Veresegyház településképének védelméről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 29

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Veresegyház településképének védelméről szóló rendelet módosításáról

2021.10.29.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.