Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 17
2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–12. melléklethez
A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletével 1.318.387.479,- Ft költségvetési bevétellel, 1.556.947.063,- Ft költségvetési kiadással, 238.559.584,- Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési hiány 236.231.356,- Ft, felhalmozási hiány: 2.382.228,- Ft) fogadta el, melyet az év során az alábbiak szerint módosított:
1.730.141.538,- Ft költségvetési bevétel,
1.971.150.265,- Ft költségvetési kiadás,
241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:175.425.920,- Ft, felhalmozási: 65.582.807,- Ft)
A lekönyvelt tényadatok ismeretében áttekintve a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint figyelembe véve a Képviselő-testület döntéseit az alábbi módosítás tervezetét terjesztem az önkormányzat Képviselő-testülete elé:
Az önkormányzat (rendelet tervezet 1. melléklete) bevételi előirányzatai az alábbiak szerint változnak:
- Önkormányzat működési támogatását 2.012.978,- Ft-tal emeltük. Ezen belül az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 40,- Ft-tal csökken, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések 2.013.018,- Ft-tal emelkedtek.
- Működési bevételek fő összege nem változik, de a sorok között átcsoportosítás szükséges. A készletértékesítés 5.000.000,- Ft-os növelése mellett a szolgáltatások ellenértéke 5.000.000,- Ft-os csökkentésével számolunk.
Kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:
- A működési költségvetési kiadás 1.657.431,- Ft csökkenést mutat.
Ezen belül a bérelőirányzatot 1.480.000,- Ft-tal csökkentettük. (A könyvtár esetében 520.000,- Ft-tal megemeltük, a művelődési ház esetében 2.000.000,- Ft-tal csökkentettük az előirányzatot.)
A járulék a fenti bérelőirányzat miatt változik. A könyvtár esetében 80.000,- Ft-tal emelkedik, a művelődési ház esetében 300.000,- Ft-tal csökken, így összességében 220.000,- Ft csökkenést mutat.
Dologi kiadások esetében 2.314.891,- Ft a megtakarítás.
A könyvtár a bér és járulék összegét a dologi kiadásaiból kigazdálkodta, így 600.000,- Ft-tal csökkentettük a kiadásokat.
A művelődési ház 1.370.409,- Ft megtakarítást ért el.
Az önkormányzat dologi kiadásait is csökkentettük 344.482,- Ft-tal, a költségvetési egyensúly miatt.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímet csökkentettük 1.780.000,- Ft-tal, mivel a BURSA támogatás összegét a Kincstár utasítása szerint nem itt kell szerepeltetni.
Az egyéb működési célú kiadások összege 4.137.460,- Ft-tal emelkedett. A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ részére 2.357.460,- Ft összeggel emeltük az ellátmányt, tekintettel a vírushelyzetre. Ugyanakkor itt kell szerepeltetnünk a fentebb említett BURSA támogatást is.
- A felhalmozási költségvetési kiadás 3.670.409,- Ft-tal emelkedett. Ezen belül a beruházás sorát 107.267.054,- Ft-tal csökkentettük, a felújítást pedig ugyanezzel az összeggel megemeltük. A gyümölcslé előállító üzem kiadásai miatt volt erre szükség. Ugyanakkor a felújítási költséget további 3.670.409,- Ft-tal emeltük a művelődési ház felújítása miatt. (Ezt az összeget az intézmény költségvetéséből gazdálkodtuk ki.
Fentiek átvezetése után a bevételi és kiadási oldal 2.012.978,- Ft-os növekedést mutat.
Valamennyi intézmény esetében elvégezzük a szükséges - jogcímeken belüli - előirányzat átcsoportosítást a teljesítésekhez igazodva, melyet az elemi költségvetés tartalmaz.
A bevételi és kiadási előirányzatok átvezetése után a 2021. évi költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:
1.732.154.516,- Ft költségvetési bevétel,
1.973.163.243,- Ft költségvetési kiadás,
241.008.727,- Ft költségvetési hiány (ebből működési:171.755.511,- Ft, felhalmozási: 69.253.216,- Ft)
A költségvetési hiányt az előző év költségvetési maradványának igénybevételével fedezzük.