Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 12
a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló 21/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
A rendelet felülvizsgálata szükséges tekintettel arra, hogy a gyermekétkeztetés természetbeni ellátásnak minősül, így pontosítani szükséges a bevezető részben a jogalkotásra adott felhatalmazó jogszabályi hivatkozást, továbbá szükséges a rendeletben szabályozni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 131. § (1) bekezdésében előírt tartalmi elemeket.
A 3. §-hoz
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezés.