Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján kerül módosításra Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelete. A rendelet tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános és céltartalék felhasználását, valamint az önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése bevételeinek, kiadásainak, költségvetési egyenlegének változásait tartalmazza.

A 2. §-hoz

A 2. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános és céltartalékának változásait tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 3. § a rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Az 4. § a hatályba léptető, illetve hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.