Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákvár város lakossága véleményének kikérése alapján igény mutatkozott a pirotechnikai tűzijáték termékek használatát korlátozó helyi szabályozás megteremtésére, a lakosság nyugalma, valamint az élet- és vagyonbiztonság érdekében. A rendelet-tervezet a tűzijátékok használatát egész évben megtiltja (kivéve a naptári év december 31. napján 24:00 óra és a következő naptári év január 1. napján 01:00 óra között tartó időtartamban) a település teljes közigazgatási területén, azaz köz- és magánterületen egyaránt.