Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A lakásbérleti jogviszony megszerzéséhez kapcsolódó óvadék szabályozásának pontosítása, illetve a hosszútávú bérleti jogviszonyokat érintő lakbéremelés egyes eseteinek pontosítása.