Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Encs Város Önkormányzata Képviselő--testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az egyes ellátások részletszabályai tekintetében feltételes módban kerültek megfogalmazásra, ezzel sértve a jogalkotásról szóló törvényben megfogalmazott jogbiztonság követelményét, továbbá a hivatalbóli eljárások esetében nem rendelkezett egyértelmű szabályozási tartalommal, valamint minden ellátás esetében meg kell határozni a rászorultság feltételeit, továbbá az ellátásokat a helyben lakóhelllyel nem rendelkező, de tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére is biztosítani szükséges.