Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VII.21.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 22- 2021. 07. 22

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete (1a) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

  • „a) 2021. módosított bevételi előirányzata 6.334.878.481 Ft, bevételi előirányzat növekedés, 34.219.448 Ft, módosított bevételi előirányzat: 6.369.097.929 Ft
  • b) 2021. módosított kiadási előirányzata 6.334.878.481 Ft, kiadási előirányzat növekedés 34.219.448 Ft, módosított kiadási előirányzat: 6.369.097.929 Ft”

2. § (1) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 9.6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 1. tájékoztató táblaja a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 3. tájékoztató táblaja a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblaja a 11. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2021. július 22-én lép hatályba, és 2021. július 23-án hatályát veszti.

2. melléklet

6. melléklet

2. mell_ 6 .számú mell. mód.pdf

3. melléklet

7. melléklet

3.mell_7. számú mell. mód.pdf

4. melléklet

9.1. melléklet

4.1mell_9.1 számú mell.mód.pdf

5. melléklet

9.3. melléklet

4.3 mell_9.3 számú mell.mód.pdf

6. melléklet

9.4. melléklet

4.4 mell_9.4 számú mell. mód.pdf

7. melléklet

9.5. melléklet

4.5 mell_9.5 számú mell mód.pdf

8. melléklet

9.6. melléklet

4.6 mell_9.6 mell mód.pdf

9. melléklet

1. A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 1. tájékoztató tábla szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

10. melléklet

1. A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 3. tájékoztató tábla szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

11. melléklet

1. A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató tábla szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 5/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató táblaja a következő csatolmánnyal egészül ki: