Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 11. 01

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„6/A. Tűzijáték termék használatával kapcsolatos magatartások

8/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott 3-4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasznál Csákvár város közigazgatási területén, kivéve aki a naptári év december 31. napján 24:00 óra és a következő naptári év január 1. napján 01:00 óra között tartó időtartamban a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasznál.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.