Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a szabályozza a kedvezmények, mentességek eseteit:
5. § (1) A fizetendő adó 50 %-ának megfelelő adókedvezményben részesül az az adóalany, aki az adóévben az 1993. évi III. tv. szerint rendszeres szociális segélyben részesül.
(2) A fizetendő adó 50 %-ának megfelelő adókedvezményben részesül a 70. életévet betöltő adóalany a 70. életéve betöltését követő év első napjától a 75. életéletéve betöltése évének utolsó napjáig.
(3) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól a 75. életévet betöltött adóalany a 75. életév betöltését követő év első napjától.
(4) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól a nem lakás céljára szolgáló épület tulajdonosa
(5) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól a helyi polgárőr egyesület, valamint a helyi önkéntes tűzoltó egyesület azon aktív, tagdíjat megfizető és rendszeresen szolgálatot ellátó tagjának, akinek ezen tevékenységét az egyesület elnöke által a tárgyévre vonatkozóan kiadott igazolása tanúsítja.
A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal által lefolytatott adóhatósági ellenőrzés megállapítása szerint a kedvezményt igénybe vevők több esetben valótlan tartalmú bevallásokat nyújtottak be, és így a teljes ingatlan után igénybe vették a rendelet szerinti mentességet, kedvezményt, miközben az ingatlannak részben vagy akár egyáltalán nem is voltak tulajdonosai.
Előbbiekre tekintettel javaslom, hogy a kor alapján 50 %-os kedvezményben vagy teljes mentességben részesülők az egész ingatlan vonatkozásában részesüljenek kedvezményben, amennyiben életvitelszerűen az ingatlanban élnek (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek).
A helyi polgárőr egyesület, valamint a helyi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai esetében nincs lehetőség ilyen jellegű rendeletmódostásra, így esetükben csak az ingatlanban meglévő tulajdonrész után vehetik igénye a kedvezményt.
A jogtalanul igénybe vett kedvezményeket, mentességeket a jegyzői adóhatóság adóellenőrzés keretében felül fogja vizsgálni.
Az adómérséklés komolyabb bevétel csökkenést nem eredményez, mivel ezeket eddig is sokan vették igénybe (jogosulatlanul).
Az 5. § (1) bekezdés szerinti kedvezményt töröljük a rendeletünkből, mert rendszeres szociális segély ellátás már nincs.