Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28

a települési támogatásokról szóló 15/2019. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban a 8. § (2) bekezdésében megállapított rendelkezés diszkriminatív és jogszabályellenes: „Általános iskolás korú gyermek esetében, csak azon ságvári lakóhellyel rendelkező törvényes képviselő igényelheti a támogatást, akinek gyermeke a Ságvári Dr. Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. „

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-a alapján, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet 2. §-a alapján a rendelet személyi hatálya Ságvár község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki. A szociális törvény alapján minden a településen lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorult személy részére jár az iskolakezdési támogatás, nem lehet különbséget tenni a rászorultak között azon az alapon, hogy a helyi vagy egy másik településen működő általános iskola tanulója. A vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezése szükséges.

A fentiek alapján ugyanígy az óvodakezdési támogatásban részesülők között sem lehet különbséget tenni, így az önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében szereplő „és gyermeke a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsődében jogviszonnyal rendelkezik.” mondatrész módosítása szükséges.

Nem lehet különbséget tenni a szociálisan rászorulók között aszerint sem, hogy a településen lakóhellyel, vagy csupán tartózkodási hellyel rendelkeznek. A rendelet alapján a települési támogatások eddig csak a Ságváron lakóhellyel rendelkező személyek számára volt nyújtható, amely rendelkezés diszkriminatív és jogszabályellenes, így a vonatkozó részek módosítása szükséges.