Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet megalkotása indokolt, mivel bármikor sor kerülhet olyan helyzetre, hogy a bizottsági alelnököknek el kell látniuk huzamosabb ideig az elnöki tisztséggel együtt járó feladatokat.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az elnök helyettesítése esetén az alelnök részére a helyettesítésért járó tiszteletdíj megállapítása.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.