Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 19
A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz
Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell végezni, melyben fel kell mérni a szabályozás várható következményeit.
A a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglaltak végrehajtása elősegíti a településen élők fátésének biztosítását.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását a 2021. évi költségvetési rendelet tartalmazza, mely e rendelet tárgyalását megelőzően elfogadásra került. A támogatás bevételi forrását költségvetési támogatás biztosítja.
Környezeti és egészségügyi következmények
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetében foglaltak végrehajtása elősegíti a településen élők jobb környezeti és egészségügyi helyzetét.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezetében foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a hivatal dolgozói számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megalkotását szükségessé teszi az elnyert pályázat, a rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, elmaradása a támogatás visszafizetését, törvényességi bírságot vonhat maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
Borsodbóta, 2021. október 10. Demjénné Mustos Beatrix
jegyző
Általános indoklás
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II.8. 2.2.1. pontja szerinti támogatási kiírásban kapott felhatalmazás alapján a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályait rendeletben szabályozza.
A szociális tüzelőanyag támogatás feltételeinek szabályozása elnyert pályázat esetén kötelező rendelet alkotási tárgyköre az önkormányzatoknak.
A rendelet bevezető része
A rendelet bevezető része a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.
1. §
A rendelet hatályát tartalmazza
2-3-4. §
A szociális tüzelőanyag juttatás elbírálásnak feltételeit tartatalmazza, a jogosultak körét, a benyújtandó dokumentumok felsorolását, a támogatás igénylésének feltételeit.
5. §
A rendelet hatályba lépését tartalmazza, valamint az előző évi rendelet hatályon kívül helyezését.
Borsodbóta, 2021. október 10.
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző