Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 05- 2021. 12. 06

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.05.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2019. (X.24..) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.