Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 10. 29 - 2021. 10. 29

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2021.10.29.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőeket rendeli:

1. § Hatályát veszti A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről szóló 6/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) és (2) bekezdése,

b) 1. § (5) bekezdése,

c) 2–4. §-a,

d) 5. §-a,

e) 6. § (1) bekezdése,

f) 6. § (3)–(11) bekezdése.

2. §1

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § a(z) 3. § (2) bekezdés alapján veszélyhelyzet megszűnését követő napon lép hatályba.