Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosítására

Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosítására

2021.05.31.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 2. alcím tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b.)-c.) pontjában és (4) bekezdésében, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 30. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában, valamint a Mötv. 107-109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 58. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 2. alcím tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b.)-c.) pontjában és (4) bekezdésében, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 30. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés e.) pontjában, valamint a Mötv. 107-109. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 58. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltételeiről szóló 24/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltételeiről szóló 24/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében a „Népjóléti Irodája” szövegrész helyébe a „Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája” szöveg lép.

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása

2. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet 16. §-ában a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság” szöveg lép.

3. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994. (VI.6.) önkormányzati rendelet

(1) 10. § (5) bekezdésében a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi,” szövegrész helyébe a „Gazdasági,” szöveg,

(2) 22. § (6) bekezdésében és a 26. § (8) bekezdésében a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság” szöveg lép.

4. A Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítása

4. § A Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság” szöveg lép.

5. A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

5. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 36/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelet 41. § (2) bekezdés g) pontjában, a 44. § (1) bekezdésében, az 51. § (1) bekezdés b) pontjában, az 53. § (4) bekezdésében, valamint az 55. § (3) bekezdés b) pontjában a „Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági Bizottság” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.