Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01
A helyi iparűzési adóról szóló 14/2005. (VII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C §-a alapján jogosult a Képviselő-testület adómentességet, kedvezményt megállapítani a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett vállalkozók számára:
39/C. § (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(4) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
(2) Az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi mentességre jogosult vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
(3) Az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie.
A háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható kedvezményt a Képviselő-testület 2016. január 1-jétől már bevezette. Javaslom, hogy a 2,5 millió forintos vállalkozó adóalapot meg nem haladó vállalkozások számára is adjunk kedvezményt.
Amennyiben a képviselő-testület megszavazza a mentességet, úgy a 2020. évi bevallási adatokat figyelembe véve 111 adóalany által fizetett 1.069.500 Ft-os bevétel kiesésével kell számolni.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó szabályokat 2021. január 1. napjától megszüntette, ezért a rendelet 2. § (2) bekezdésében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezzük.