Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Böhönye településnév felvételének, használatának engedélyezéséről

Hatályos: 2021. 12. 18
Böhönye településnév felvételének, használatának engedélyezéséről
Általános indokolás
A közösségi médiában (Facebook) településünk vonatkozásában rendszeresen jelen van egy „Böhönyei Hírmondó” nevű felület. Ezen a felületen gyakran olyan hírekkel, tájékoztatásokkal lehet találkozni, ami azt a látszatot kelti, hogy Böhönye Község Önkormányzatának hivatalos vagy „félhivatalos” oldalát látja a böngésző. Településünk - és így Önkormányzatunk (mint jogi személynek) is – neve egyedi, ezért rendkívüli érték, amit óvni, védeni kell. A név dolgokat megkülönböztető szó vagy kifejezés, amivel egy létező vagy elképzelt helyet, dolgot jelölünk meg. Ez a szó azt az egy bizonyos dolgot juttatja az eszünkbe, amelyről szó van. A név lehet személyeket (jogi személyeket is) megkülönböztető egy vagy több szó, amelyeket tulajdonnévnek hívunk. A Ptk. (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) védi a névviselés jogát, amikor kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti, ha a névviseléshez való jogot valaki megsérti. Annak érdekében, hogy Böhönye település nevét hatékonyan, helyi szinten védhessük szükséges a településnév felvételének és használatának engedélyezéséről az Alaptörvény által biztosított keretek között önkormányzati szabályrendszert alkotni.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A jogszabály személyi hatályát jelöli ki azzal, hogy egyúttal rendelkezik azon személyi körről is, akikre kivételként nem vonatkozik a rendelet.
A 2. §-hoz
A kérelmezők csoportját állapítja meg, valamint rendelkezik a szabad formátumú kérelem minimális tartalmi követelményéről. A feltehetően kevés számú ügyre tekintettel nem indokolt formalizált kérelem bevezetése az eljárásban. Emellett azonban a szabad formátumú kérelmek tartalmát világosan meg kell határozni, annak érdekében, hogy az ügyfelek jogalkalmazói tevékenységét ezzel is segítsük.
A 3. §-hoz
Az engedélyező önkormányzati szervet jelöli meg az adott szakasz, figyelemmel az Mötv. 41. § (4) bekezdésében írt felhatalmazásra. Ezt meghaladóan rögzíti, hogy az engedélynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.) törvény előírásain túlmenően milyen tartalommal kell rendelkeznie.
A 4. §-hoz
A kérelem elutasításának esetét és a kétfokozatú eljárást rögzíti, valamint a visszavonás lehetőségét és a visszavonás szükségességét, továbbá ezen eljárásokhoz a kétfokozatú eljárást állapítja meg.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépését megelőzően Böhönye nevét használó szervezettől, személytől történő névhasználat megvonásának mérlegelés nélküli esetét írja le, és az önkormányzati képviselő ezzel kapcsolatos lehetőségét határozza meg.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető és egyes átmeneti szabályok hatályvesztéséről rendelkező, továbbá szankciót tartalmazó szakasz.