Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 19
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Településünkön a lakosság véleményének kikérése alapján igény mutatkozott a pirotechnikai termékek használatát korlátozó helyi szabályozás megteremtésére, a lakosság nyugalma, valamint az élet- és vagyonbiztonság érdekében.
Fentiek alapján Csákvár Város Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2021. (X. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: 17/2021. (X. 27.) rendelet), amely a 6/A. alcímmel módosította, egészítette ki az alaprendeletet.
A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 133. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében javaslattal élt a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendeletre (a továbbiakban 13/2018. (XI. 5.) rendelet) vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a pirotechnikai eszközök használata, valamint az azzal kapcsolatos szabályok megsértése magasabb szintű jogszabályokban részletesen szabályozott, ezért a 13/2018. (XI. 5.) rendelet módosítása szükséges.