Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 08 - 2021. 10. 10

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása alapján a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása alapján a következőket rendeli el:”

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást, valamint ezen szolgáltatással egy időben igényelt étkeztetést, a jogi tanácsadás és a pszichológiai tanácsadás igénybevételét.”

3. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a gondozás intézményi térítési díjának és az igénybevett gondozási napok számának szorzata.”

4. § Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 10. § (5) és (6) bekezdése.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.