Kondó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) rendelet módosításáról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A zárszámadás elfogadásával egyidejűleg módosítani kell a 2019. évi költségvetési rendeletet az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése érdekében.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak.