Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek és rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

egyes önkormányzati rendeletek és rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló törvény alapján elvégeztük A Hajós Város Önkormányzata Képviselőtestülete által alkotott önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációját, azaz az elavult, szükségtelenné vált rendelkezések hatályon kívül helyezését. Hivatalunk figyelemmel kíséri a hatályos önkormányzati rendeleteket.

Részletes indokolás

1. § -hoz

Megállapításra került, hogy 2000-2014. évekre vonatkozó költségvetési és azokhoz szervesen kapcsolódó zárszámadási, továbbá az ezeket módosító önkormányzati rendeletek már végrehajtottá váltak, ezért célszerű ezeket hatályon kívül helyezni.

2. § -hoz

Az (1) –(2) bekezdésben szereplő rendeletek hatályon kívül helyezése indokolt, tekintve, hogy a rendeletek elérték megalkotásuk célját, további hatályban tartásuk szükségtelenné vált.

A (3)-as bekezdésben szereplő közművelődési rendelet elavult, Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete 5/2015. (VI.12.) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendeletével már szabályozta a tárgykört, ezért az indokolatlan párhuzamos szabályozás fenntartása nem indokolt.

3. § -hoz

Az (1) bekezdésben szereplő rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 65. § (1) bekezdése értelmében a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

Az (2) –(5) bekezdésben szereplő rendeletek esetén a rendelet megalkotását lehetővé tevő jogszabály már nem hatályos, ezért célszerű ezeket hatályon kívül helyezni

4. § - hoz

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdése szerint szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

A Szabstv. 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

Erre tekintettel az önkormányzati rendeletekben még meglévő lévő szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, mert a Szabstv. nem tartalmaz felhatalmazást szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelet megalkotására.

5. § - hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza