Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A rendelet hatályát, címrend elfogadását tartalmazza.

A 3. §-hoz és a 4. §-hoz

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

Az 5. §-hoz

Az önkormányzatnak a 2021. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

A 6. §-hoz

A 2021. évi bevételeket és kiadásokat az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben bemutató mellékletek elfogadását tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat engedélyezett létszám keretét tartalmazza.

A 8–13. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.

A 14. §-hoz

E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.