Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Kelevíz helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről<br>

Hatályos: 2021. 04. 17

a Kelevíz helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A Kelevíz helyi építési szabályzatáról szóló 9/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet 17 éve került megalkotásra, mely azóta már több alkalommal módosításra került, viszont lényeges tartalmi elemet változtató módosítás nem került átvezetésre, így tulajdonképpen az elfogadáskori szabályozásokat, terveket tartalmazza.

A jelenleg hatályban lévő helyi építési szabályzat elavult, megvalósíthatatlan elképzeléseket is tartalmaz, illetve több olyan szabályozást, amelyek meggátolnak építkezéseket, átépítéseket.

A fentiekre tekintettel javasolt a helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezése.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi hatása: a helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezésével az országos szabályok lépnek érvénybe a településen, megkönnyítve ezzel a lakosság építkezéseit.

- gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

- környezeti, egészségi következménye: a rendelet tervezetnek környezeti, egészségi követelménye nincs.

- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet-tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális.

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a helyi viszonyok rendezése miatt szükséges a helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezése.

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály megalkotása nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi építési szabályzat hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

A 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.